-> Referenciák -> MSI

s

a

MSI (MultiSpectral Instrument)

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and/ or ESA.

A SENTINEL-2 műhold a földfelszín-változás optikai monitorozására készül, az ASTRIUM (napjainkban AIRBUS DEFENSE & SPACE) Copernicus (korábban GMES - Global Monitoring for Environment and Security) program második tagjaként. A Sentinel kiszolgáló egység ebben a sorozatszámban egy nagyfelbontású, multi-spektrális fényképező és képfeldolgozó rendszert hordoz (MSI – Multi-Spectral Imaging Instrument).

A fényspektrum széles tartományában működő érzékelők (0.4 – 2.4 µm), 10 méteres felbontással, egyszerre 290 km széles sávot fognak majd be, 786 km-es keringési magasságban. Adott pontot, egy időben több érzékelő is figyel majd, külön a látható fény-, külön az infra tartományban, 13 csatornán. A műholdat pozícionáló rendszer, a földfelszínre vonatkoztatva 20 m-es pontossággal irányítja az optikát célra. A Sentinel-2 két azonos példánya, és a keringési pályák folytonos szabályozása lehetővé teszi, hogy öt naponként a Föld felszínének döntő többségéről készüljön felvétel, míg felhőmentes kép, adott területről, három hetente várható. A különböző spektrumsávok együttes elemzése értékes adatokat szolgáltat a vízpartok mozgásáról, a növényzet klorofil és víztartalmáról, az emberi tevékenység hatásairól, légköri és vulkanikus jelenségekről.
A Sentinel-2 műholdak elkészítése és működtetése sok nemzet fejlesztő mérnökeinek együttes sikerén múlik, akiket az Astrium foglal egységbe. Friedrichshafenben a platform- és a rendszertervek, az integráció és a tesztelés előkészítése folyik, Toulouse-ban az optikai eszköz (MSI), Spanyolországban a műhold szerkezete, továbbá termikus és elektromos rendszere épül. A kisebb alrendszereket széles beszállítói kör készíti. A műhold-pár 2012 után minimum hét, maximum 12 évig lesz az ESA és az EU szolgálatában.

A SENTINEL műholdak lehetővé teszik az egész Földfelszínt tartalmazó, dinamikus számítógépes modell felépítését, ami jelentős befolyással lehet a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, az ipar, a közlekedés és az energetika szervezésére.

MAGYARORSZÁG a projekt kezdetekor még nem volt tagja az European Space Agency-nek (ESA, Európai Űrügynökség), de tagja volt az Európai Uniónak. Mivel a Sentinel műholdcsalád megépítése és üzemeltetése Európai Uniós finanszírozású program (az ESA a lebonyolító szervezet), lehetőség nyílt rá, hogy magyarországi és egyéb kelet-európai cégek bekapcsolódjanak az európai űriparba.
Minden űripari munka tender formájában került meghirdetésre az ESA-n keresztül. A tenderkiírásokat interneten, komoly regisztrációs folyamat teljesítése után lehet megtekinteni.

A TENDER meghirdetésétől számítva kb. egy hónapon belül lehet beadni a pályázati anyagot. Egy tenderkiírás sok dokumentumból áll, ami összesen akár több ezer oldal angol szöveget jelent, tele rövidítésekkel (melyek jegyzéke is külön dokumentum). A benyújtandó pályázati anyag is komplex, 10-20 specifikus részből áll, amelyek elkészítése jelentős terhet jelent, különösen egy kisvállalkozásnak.
Minden tenderkiírás jelöli, hogy mely országokból fogadnak be pályázatokat. A Sentinel-2, Multi Spectral Instrument, Metallic Mechanical and Thermal Hardware (MSI-MMTH) című tenderére Európa 37 országából, Kanadából és Izraelből is lehetett indulni. Az ADMATIS beszállt a ringbe, megírta és benyújtotta űripari pályázatát, ami Magyarországon az első a maga nemében. Néhány héten belül nemzetközi delegáció látogatott cégünkhöz és a pályázatban szereplő legnagyobb alvállalkozónkhoz. Később 50 tételből álló szakmai kérdéssorra kellett megfeleljünk egy Toulouse-i tárgyaláson. Jó szereplésünknek köszönhetően az ADMATIS két hónappal a tender benyújtását követően, elnyerte Kelet-Európa első űripari megrendelését.

A PROJEKT fővállalkozójaként, a Sentinel-2 műhold kivitelezését az európai AIRBUS Defense & Space (korábban EADS Astrium végzi). A műhold fő funkcionális egysége, a Multi Spectral Instrument (MSI) az Astrium France gondozásában készül. Az ADMATIS 2009. június 1-jével a francia Astrium SAS szerződött beszállítója lett, és az MSI tartó-hőelnyelő és lesugárzó funkciót betöltő alkatrészeit szállította le (PreFlight Model - PFM, Flight Model, FM) 2012 és 2013 között. Összesen 16 féle alkatrészt kellett megtervezni, végeselemes analízisek segítségével optimalizálni, legyártani, tesztelni, leszállítani, az integrálásnál segíteni, és még 10 évig háttértámogatást biztosítani.

Az MSI-MMTH projekt különösen minőségbiztosítási szempontból volt nagy kihívás az ADMATIS számára, hiszen az európai űriparban kötelezően használatos ECSS szabványokat kellett megismerni és alkalmazni. Megrendelőnk száz százalékig ragaszkodik a több tízezer oldalt kitevő szabványgyűjtemény betartásához, így a projekt indulásától, a mai napig, folyamatos ezek átültetése az Admatis ügymenetébe. ESA előírás, hogy a beszállítói lánc minden tagjának eleget kell tennie az ECSS előírásoknak, így potenciális alvállalkozóink felkészüléséhez is támogatást nyújtunk.

Az Admatis kiemelkedő projektje 2013-ban végéhez ért. Az alkatrészek leszállítását követően a műholdszerkezetet több évig tesztelték, és 2015. június 23-án a műholdpár első darabját Föld körüli pályára állították. A Sentinel-2A műhold azóta is folyamatosan szálíltja a földről készült felvételeket. A projekt linkje itt érhető el.

 

Az ESA 2015-ben hivatalosan is bejelentette, hogy a SENTINEL-2 műholdból elkészítésre kerül két további, C és D példány is. A Metallic Mechanical and Thermal Hardware (MSI-MMTH) projekt keretében a fent leírt alkatrészek új példányai ismét Magyarországon készülnek, szintén az Admatis Kft vezényletével, több magyar alvállalkozó bevonásával. Bővebb információ és teljes sajtóközlemény itt.

Letölthető médiaanyagok:

Projekt ismertető Általános ismertető (angol nyelvű) Sajtóközlemény (2013.03.05) A Sajtótájékoztató fényképei (2013.03.05)

 

Beszállítóink térképe Magyar alkatrész az európai műholdban Sentinel-2 látványterv Sentinel-2 ismertető
.avi(33MB) .mp4 (25MB) .avi (8MB) .mp4 (19MB) .avi (12MB)

 

A Sentinel-2 kilövési előkészületinek fényképei A kilövés előkészületei A Sentinel 2A kilövése (2015.06.23.) A Sentinel 2A felvételei
.mp4 (63MB) .avi (12MB) .mp4 (40MB) .avi (29MB)